XII Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH

Važni datumi

Naziv Datumi
Rok za dostavljanje apstrakta 2013-01-15 00:00:00
Rok za prijavu učešća 2013-01-15 00:00:00
Rok za dostavljanje radova
Početak konferencije 2013-03-20 00:00:00
Završetak konferencije 2013-03-22 00:00:00